Oups! Eroare


Ne cerem scuze, este o eroare în sistem. Vă rugăm să împrospătaţi pagina sau încercaţi mai târziu.

Ieşire


Sigur doriţi să ieşiţi din căsuţa Dumneavoastră?

 1.  INFORMAŢII DE BAZĂ, DATE DE CONTACT

  • Denumire: Somogyi Elektronic S.R.L.
  • Sediul şi adresa: 400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr. 2.
  • E-mail: office@somogyi.ro
  • Telefon: +40 264 406 488;
  • Fax: +40 264 406 489
  • Nr. înreg. Reg.Comerţului: J12/2014/2006
  • C.U.I.: RO18761195
  • Administrator site:Mentenanţa server-ului paginii web este asigurată de ZNET Telekom Zrt. 8880 Nagykanizsa, Táborhely u. 4, E-mail: ugyfelszolgalat@z-net.hu prin infrastructură proprie, în locaţie separată de sediul nostru.
 2.  CONDIŢII DE TRANSPORT ŞI PLĂŢI

  1.  Taxe de transport şi procesare

   Valoare minimă a comenzii: 200 lei fără TVA.

   Taxele de transport şi de procesare se modifică după cum urmează (în cazul transportului prin curierat):

   • pentru comenzi cu valoare cuprinsă între 200 şi 399 lei fără TVA, taxa de transport este de 25 lei plus TVA,
   • pentru comenzi cu valoare cuprinsă între 400 şi 599 lei fără TVA, taxa de transport este de 12 lei plus TVA,
   • pentru comenzi cu valoare de peste 600 lei fără TVA, transportul şi procesarea sunt GRATIS!

   În cursul zilei, pentru a doua comandă şi pentru următoarele comenzi, cu o valoare mai mică de 200 lei fără TVA, percepem o taxă de procesare de 20 lei plus TVA pentru fiecare comandă.

  2.  Modalitate de plată

   În cazul în care doriţi să achitaţi contravaloarea comenzii prin ramburs, întreaga valoare trebuie achitată către reprezentantului GLS Curier, care, după plată vă va înmâna coletul/coletele care conţin produsele comandate de Dvs.

  3.  Livrare

   Livrarea coletelor se efectuează în zile lucrătoare, între orele 8:00-17:00. În unele cazuri există posibilitatea înştiinţării prealabile a livrării printr-un mail.

   În cazul în care livrarea nu s-a efectuat din diverse motive, curieratul va încerca din nou, în ziua următoare, să livreze comanda Dvs., fără taxe suplimentare.

   Reclamaţii privind conţinutul coletului acceptăm doar în cazul în care lipsa ori deteriorarea se consemnează într-un proces verbal, în prezenţa reprezentantului serviciului de curierat.

  4.  Partener de curierat contractat

   GLS Curier
   Telefon: +40 269 501 900
   E-mail: info@gls-romania.ro
   Contact online: https://gls-group.eu/RO/ro/contact-gls

 3.  INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA MAGAZINULUI ONLINE ŞI PROCEDURA DE COMANDĂ

  Despre întregul proces de comandă veţi primi informaţii detaliate după completarea şi transmiterea Solicitării de înregistrare a Partenerilor.
  Declarația de conformitate pentru produse se poate solicita de pe adresa office@somogyi.ro.

 4.  GARANŢII

  Cumpărătorul, în cazul în care compania îşi îndeplineşte defectuos obligaţiile, poate alege între a-şi exercita dreptul la garanţia de conformitate, aşa cum este definită la punctul 1 ori garanţia produsului, aşa cum este definită la punctul 2 din acest capitol. În cazul invocării garanţiei de conformitate, cumpărătorul are obligaţia de a dovedi încheierea contractului. Contractul se consideră încheiat în cazul în care cumpărătorului i s-a emis factură fiscală şi/sau chitanţă şi prezintă aceste documente. Invocarea garanţiei de conformitate şi cel de produs trebuie efectuată de cumpărător în scris, prin căile de comunicare prezentate.

  1. garanția tehnică – perioada în care, dacă produsul se defectează, acesta va fi reparat (sau înlocuit, dacă nu-i posibilă reparația) fără nici un cost din partea cumpărătorului. Garanția aceasta poate fi oricât, este decizia producătorului.
  2. garanția de conformitate – perioada în care produsul trebuie să respecte specificațiile sale inițiale, să aibă proprietățile pentru care l-ai cumpărat. Această garanție este, prin lege, de 2 ani.
 5.  GARANŢIA COMERCIALĂ

  Partenerii noştri au dreptul să invoce garanţia de conformitate în termen de 1 an în cazul în care compania noastră şi-a îndeplinit defectuos obligaţiile. Perioada de 1 an de zile începe de la data livrării produsului la partener, de la care ulterior, utilizatorul final va achiziţiona produsul.

  Un produs se consideră defect în cazul în care nu se poate utiliza conform destinaţiei acestuia.

  Partenerul are obligaţia să anunţe furnizorul, fără întârziere, în scris, în momentul sesizării defectului, prin modurile de contactare menţionate. Partenerul este responsabil pentru eventualele defecţiuni provenite în urma sesizării întârziate. După 1 an de la achiziţia produsului, partenerul nu mai are dreptul să invoce garanţia de conformitate.

  Partenerul are obligaţia să dovedească, că neconformitatea exista în momentul livrării.

  Partenerul – la alegere – poate solicita reparaţia ori schimbarea produsului, exceptând cazurile în care acest lucru este imposibil de realizat ori dacă solicitarea ar genera costuri nejustificate companiei noastre. Compania noastră urmăreşte să rezolvăm reparaţiile sau schimburile în termen de cincisprezece zile.

  În cazul în care reparaţia sau schimbarea nu a fost ori nu a putut fi solicitată de partener, acesta poate revendica livrarea unui produs echivalent sau poate remedia defecţiunea pe cheltuiala companiei noastre sau – în ultimul caz – să renunţe la contract. Pentru defecţiuni minore nu există posibilitatea renunţării la contract.

  Partenerul are dreptul să invoce şi alte drepturi decât cel de garanţia de conformitate. Partenerul va suporta cheltuielile legate de schimbări, mai puţin în cazul în care compania noastră a furnizat motive şi schimbarea a fost întemeiată.

  Cheltuielile legate de remedierea problemelor de conformitate sunt suportate de furnizor.

  Dreptului partenerului la garanţie de conformitate trebuie invocat în scris, prin modurile menţionate mai jos.

 6.  Sustenabilitatea legii

  1.  Reclamaţie

   În cazul în care aveţi reclamaţii privind produsele comercializate ori activitatea companiei, ne puteţi contacta personal/telefonic sau în scris.

   1.  Plângere verbală

    Plângerea verbală poate fi făcută de cumpărător astfel:

    Prin telefon: +40 264 406 488
    De luni până joi între orele 8:00 – 17:30, respectiv vineri între orele 8:00-12:30
    Informaţii financiare şi plăţi: +40 264 406 488
    Întrebări, detalii tehnice şi sesizări: +40 264 406 488
    Informaţii legate de retururi: +40 264 406 488

    Personal:
    La sediul companiei (Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Nr. 2, 400337 Cluj Napoca, Jud. Cluj) de luni până joi între orele 8:00 – 17:30, respectiv vineri între orele 8:00-12:30.
    Reclamaţia Dvs. telefonică va fi înscrisă în Registrul de Reclamaţii şi Sugestii şi va primi un număr de înregistrare, pentru a uşura identificarea şi căutarea ulterioară. Acest număr vă va fi comunicat de companie.
    Reclamaţia Dvs. verbală va fi tratată, pe cât posibil, imediat. În cazul în care nu sunteţi de acord cu rezolvarea plângerii Dvs. ori dacă nu este posibilă verificarea imediată, reclamaţia împreună cu punctul Dvs. de vedere va fi înregistrată într-un protocol şi veţi primi o copie a acestuia.

    • care vi se va înmâna personal dacă aţi iniţiat o reclamaţie verbală,
    • care vi se va transmite cel târziu cu rezolvarea/răspunsul companiei dacă aţi iniţiat o reclamaţie scrisă.
   2.  Plângere scrisă

    Cumpărătorul poate trimite o plângere scrisă astfel:
    Prin scrisoare:
    la adresa Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr. 2, 400337 Cluj Napoca, Jud. Cluj
    Prin fax:
    la numărul +40 264 406 489
    Ne puteţi semnala observaţiile/sugestiile Dvs. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, chiar şi în zilele de sărbătoare.
    Prin pagina de internet:
    Accesând contul Dvs de pe pagina noastră web ne puteţi semnala problemele sau trimite observaţiile/sugestiile printr-un mesaj electronic direct din meniul SESIZĂRI – SERVICIUL CLIENŢI.
    Prin e-mail:
    la adresa office@somogyi.ro
    Plângerile scrise vor fi rezolvate cel târziu în decurs de 30 de zile de la înregistrare, iar rezultatul va fi comunicat cumpărătorului.

  2.  Intrări în Cartea Cumpărătorului

   Se consideră o plângere scrisă din partea consumatorului şi acea reclamaţie, care este iniţiată cu bună credinţă, cu scopul îmbunătăţirii distribuţiei mărfii şi vizează persoana/persoanele direct implicate în activitatea comercială, iar compania trebuie să analizeze şi să transmită răspunsul în cel mult 30 de zile.

   Cumpărătorul are posibilitatea să solicite o intrare în Cartea Cumpărătoului şi în cazul în care are o reclamaţie sau sugestie cu privire la modul de desfăşurare a activităţii companiei sau cu privire la activitatea comercială a companiei.

  3.  Alte opţiuni de aplicare a drepturilor

   În cazul în care disputa consumatorului ivită dintre compania noastră și cumpărător nu este rezolvată pe căile de mai sus, cumpărătorul are următoarele posibilități:

   1.  Dacă observați o încălcare a drepturilor Dvs. de consumator, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a consumatorilor. După ce reclamația este luată în considerare, autoritatea decide asupra desfășurării procedurii de protecție a consumatorului. Sarcina de protecție a consumatorului în primă instanță este efectuată de birourile județene aflate în zona domiciliului clientului.
    Telefonul consumatorului (ANPC): 021 9551
    Reclamaţii online: http://reclamatii.anpc.ro

   2. Comitet de conciliere
    Organul de conciliere răspunde de soluționarea litigiilor privind consumul în ceea ce privește calitatea, siguranța bunurilor și a serviciilor, aplicarea normelor privind răspunderea pentru produse și încheierea și executarea contractelor. Sarcina organului de conciliere este de a încerca să stabilească o înțelegere între părți în vederea soluționării unui litigiu privind consumatorii, în caz de ineficacitate, va decide cu privire la acest aspect pentru a asigura o aplicare simplă, rapidă, eficientă și eficientă din punct de vedere al costurilor a drepturilor consumatorilor. La cererea organului de conciliere, acesta consiliază cu privire la drepturile și obligațiile cumpărătorului.
    Cumpărătorul poate iniţia soluţionarea litigiilor privind bunurile de consum fără implicarea instanţei, pe cale amiabilă, la o autoritate de conciliere din aria domiciulului sau adresei sale. În lipsă, cumpărătorul se poate adresa Curţii de Arbitraj din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie al judeţului Cluj, aflată în aria de activitate a companiei.
    Date de contact – Camera de Comerţ şi Industrie Claj, Curtea de Arbitraj:
    Adresa: 400174 Cluj Napoca, Str. Horea, Nr. 3, et. 2, cam. 209, jud. Cluj
    Telefon: +4 0364 730 988
    Fax: +4 0364 730 991
    Conform Regulamentului U.E. 524/2013, toţi consumatorii, comercianţii, comercianţii de pe platformele online, cu domiciliul sau activitatea pe teritoriul Uniunii Europene au dreptul al conciliere prin intermediul unui forum alternativ, pe platforma online de conciliere a litigiilor, care poate fi accesat urmărind link-ul https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, iar după alegerea limbii de utilizare veţi avea posibilitatea să solicitaţi ajutor în rezolvarea problemei.
    În cazul unei dispute transfrontaliere a consumatorilor legate de un contract de vânzare online sau de servicii online, rezolvarea intră în competenţa organul de conciliere de la Bucureşti, de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie din Bucureşti.
    Date de contact – Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional, Camera de Comerţ şi Industrie a României:
    Adresa: 030982 Bucureşti, B.d Octavian Goga, Nr. 2 – CCIR Business Center
    Telefon: +4 021 319 00 93
    Fax: +4 021 319 01 56
    E-mail: ccir@ccir.ro

   3. Procedura judiciară
    În plus, cumpărătorul are dreptul de a-și exercita pretențiile care decurg dintr-un litigiu de consum în fața instanței în cadrul unei proceduri civile.

loading...